Arkivo

Monthly Archives: Aprilo 2015

La pasintan 8an de aprilo Joana Ortega prezentis la rezulton de la unua soci-esploro pri religiaj aferoj en Katalunio.

La socia laikismo en Katalunio estas tre signifplena, laŭ la unua sondado pri religio kaj pri traktado de la religia diverseco, kiu montras ke 44.7% el la loĝantaro deklaras sin senreligia. La plej multaj katalunoj, kiuj asertas ke ili kredas je neniu religio -kio ne implicas ke ili ne identigas sin kun iu religio pro kulturaj kaj tradiciaj kialoj-, estas denaskaj katalunoj. Laŭ la datumoj de ĉi tiu sondado kiun prezentis la 8an de aprilo la vicprezidanto de la kataluna registaro, Joana Ortega, “la homoj naskitaj ekster Katalunio kaj Hispanio pli ofte deklaras sin kredantoj ol tiuj naskitaj en Katalunio”. La barometro indikas ke 18.2% el la katalunoj deklaras sin ateistoj, kaj 12% agnostikuloj. Ankoraŭ plej multas la homoj kiuj identigas sin kun katolikismo, 53% (precipe pro kulturaj kaj tradiciaj kialoj, kio ne implicas kredon kaj des malpli praktikadon); necesas aldoni tiujn kiuj praktikas aliajn religiojn (15%): 7.3% estas islamanoj, 2.5% protestantoj, 1.3% budaistoj,1.2% ortodoksuloj (rusoj, serboj, rumanoj…), 0.4% atestantoj de Jehovo, kaj 2.3% estas praktikantoj de religioj tre minoritataj.

Alia datumo kiun malkaŝas ĉi tiu esploro estas tio ke 66% el la katalunoj neniam partoprenas kultan ceremonion. Aliflanke 12% praktikas unu fojon semajne; 11.8 ĉeestas kultejon iun fojon monate, kaj 10% iun fojon jare. “En nia lando kreskas la religia plureco kaj ĉi tiu trajto identigas nin. Ni katalunoj komprenas la pritraktadon de la religia diverseco kiel ŝancon kaj la ekziston de pluraj religioj kiel fonton de kultura riĉaĵo”, diris la vicprezidanto de la kataluna registaro, Joana Ortega, dum la prezento pri ĉi tiu soci-esploro, komisiita al la Centro pri Opini-esploroj de la Departamento pri Regado kaj Instituciaj Rilatoj, kaj kiun oni realigis enketante 1 600 homojn pli ol 16-jarajn.

Laŭ la donitaj datumoj de ĉi tiu esplordosiero, la plej multaj katalunoj scias la ekziston de katolikismo (97,7%), islamo (77.6%) kaj budaismo (50%). Pri la ceteraj religioj, malpli ol 50% katalunoj scipovas nomi ilin. Rilate al la kono de la enketitoj pri la fakto ke ĉi tiuj religioj estas plantitaj en Katalunio, elstaras katolikismo (99.2%), islamo (90.3%), atestantoj de Jeho (83.7%) kaj protestantismo (73.6%). Laŭ demando al la enketatoj pri ilia grado de kono pri la diversaj religioj, nur katolikismo superas la mezon. Laŭ skalo inter 0 kaj 10, la enketitoj taksas sian konon pri katolikismo 6.59. Pri aliaj religioj, la sintakso neniam superas 3.5. Islamo, atestantoj de Jehovo kaj protestantismo estas la religiaj minoritatoj kiujn la enketatoj, laŭ ilia konsidero, plej bone konas. Sed 61.1% pensas ke estas tre aŭ sufiĉe grave ke civitanoj havu minimumajn konojn pri la diversaj religioj.

Al la plej multaj katalunoj, preskaŭ 90%, ŝajnas ke ekzistas respekto kaj bona rilato inter la diversaj religioj, kaj nur minoritato, 5.3% el la loĝantaro, perceptas streĉitecon kaj/aŭ malamikecon inter homoj de malsamaj religioj en ilia loĝloko. 52.9% konsideras ke la religia diverseco riĉigas la kulturan vivon de Katalunio kaj nur 14% kredas ke ĝi endanĝerigas la vivo-stilon de la lando. 60.5% taksas grave ke la publikaj administracioj puŝu kaj investu por la interreligia dialogo.

Joana Ortega proprigis al si la vortojn de la prezidanto de la Asista Konsilio pri la Religia Diverseco, Francesc Torralba, kiu asesoras la ĝeneralan direkcion pri religiaj aferoj de la Kataluna Registaro, en la senco ke, kiel ŝi diras: “Hodiaŭ ni ne parolu pri multkultura socio, sed pri interkultura kaj interreligia socio”, ĉar ni devas superi “amason de tradicioj kiuj iras sian propran vojon”, kaj ni devas investi por “interrilatado kun ĉiuj”. “Katalunio -diris Joana Ortega- estas ekzemplo pri kunvivado. En malmultaj lokoj de la mondo oni povas sperti tiom plene la religian diversecon.”

La politikaj partioj ERC kaj CDC subskribis komunan vojplanon por la suverenisma procezo. La dokumenton subskribis ankaŭ la organizaĵoj ANC, AMI, Òmnium Cultural kaj Súmate. Ĉi tiu interkonsento estas provizora, kaj oni subskribos definitivan tekston post tiam, kiam Artur Mas kunvokos oficiale la balotojn por la 27a de septembro de la nuna jaro, sed la nuna dokumento ja engaĝas la subskribintojn al komuna vojplano rilate al balotprogramo kaj al konduto post la balotoj.

Jen la teksto:

KOMUNA VOJPLANO DE LA KATALUNA SUVERENISMA PROCEZO

Ĉi tiu vojplano volas kunigi la suverenismajn organizaĵojn kiuj kunhavas la celon ke Katalunio komencu procezon de demokratia transiro tiel ke ĝi iĝu sendependa ŝtato se ĉi tion deziras la plej multaj civitanoj.

PLEBISCITAJ BALOTOJ

La balotoj okazontaj la 27an de septembro, kiuj havos plebiscitan karakteron, funkcios kiel laŭleĝa mekanismo por koni la volon de la kataluna popolo pri sia politika estonteco anstataŭante ĉi tiel la referendumon kies realigon oni malhelpis.

La balotprogramoj de la suverenismaj kandidatlistoj devas montri klare kaj reliefigite en la unua punkto, ke baloti por ĉi tiu listo egalas kiel favora voĉdono por la sendependeco de Katalunio.

La aksoj socia kaj nacia estas neapartigeblaj; pro tio necesas klopodi por reakiri socialan ŝtaton, precipe pri edukado, sanitara servo kaj pensioj kiel socialaj rajtoj kaj esencaj servoj publikaj.

Estas nerezigneble esprimi la nekonfuzeblan volon pri demokratia regenerado, diafaneco, raporto pri plenumitaj agoj, civitanara partopreno kaj batalo kontraŭ malhonesta konduto.

B. DISVOLVIĜO DE LA PROCEZO

Prilabori projekton de konstitucia teksto kun proksimume dekmonata tempolimo, pere de partoprenmekanismo kiu ebligu kunigi pli multajn volojn al malferma konstitucikrea procezo en kiu rekte partoprenu la civitanoj (Kataluna Konstitucia Konvencio) kaj dependanta de posta referendumo.

Krei kaj funkciigi la necesajn infrastrukturojn de la nova ŝtato: propra impostagentejo, sociala asekuro, transiro inter du leĝo-sistemoj, ekstera agado, transiro inter strategiaj strukturoj, socialaj kaj sanitaraj servoj, energiprovizado, sekureco…

Plenumi agojn de suvereneco necesajn por konstrui novan landon.

Ricevinte la ordonon de la balotintoj, komenca deklaro pri suvereneco kiel anonco kaj komenco de la procezo survoje al la proklamo pri nova ŝtato, aŭ Kataluna Respubliko, laŭ la terminoj kaj kondiĉoj esprimitaj en ĉi tiu vojplano. La procezo de demokratia transiro neniukaze dependas de la jura valideco aŭ eventualaj nuligoj pri ĉi tiu deklaro.

La procezo de nacia transiro survoje al la proklamo pri nova ŝtato aŭ Kataluna Respubliko, kiu komenciĝos kun la balotoj de la 27a de septembro 2015, kulminos en maksimuma periodo de 18 monatoj.

C. INSTITUCIAJ RILATOJ

Komenco de negocado kun la hispana ŝtato pri la novaj kondiĉoj: disdivido de aktivoj kaj pasivoj, rilatoj inter la novaj ŝtatoj.

Komenco de intertraktoj kun internaciaj subjektoj pri la agnosko kaj akcepto de la nova ŝtato.

Konservi atentan konduton rilate al alternativo por referendumo, flanke de la hispana ŝtato, pri la sendependeco de Katalunio.

D. KULMINIGI LA PROCEZON

Ĉe la fino de ĉi tiu procezo oni faros referendumon, kies rezulton oni devos obei, pri la konstitucia teksto kiu finrealigos la demokratian ordonon pri la kreado de nova ŝtato kataluna. La jesa rezulto de ĉi tiu referendumo kondukos al la proklamo pri la sendependeco.

Elekti novan parlamenton por la nova konstitucia framo.

Ekde ĉi tiu momento, negoci pri la novaj specoj de rilatoj kun Hispanio kaj Eŭropa Unio.

Barcelono, la 30a de marto 2015